پاورپوینت کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين، مولف راسل و نورويگ، مترجم رامین رهنمون و آناهیتا هماوندی

پاورپوینت کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين,خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين,دانلود کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين,دانلود کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين ترجمه رامین رهنمون,کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين,نکات کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين
دانلود پاورپوینت کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين، مولف راسل و نورويگ، مترجم رامین رهنمون و آناهیتا هماوندی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين، مولف راسل و نورويگ، مترجم رامین رهنمون و آناهیتا هماوندی،در قالب ppt و در 359 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: علل مطالعه AlAI چيست؟‌1. انسان گونه عمل کردن: رهيافت آزمون تورينگ2. انساني فکر کردن: رهيافت مدل سازي شناختي3. منطقي فکر کردن: قوانين رهيافت تفکر4. منطقي عمل کردن: رهيافت عامل منطقيمزاياي مطالعه AI به‌ عنوان طراحي عامل منطقيزيربناي هوش مصنوعيفلسفه (428 قبل از ميلاد مسيح- تاکنون)رياضيات (800. C- تاکنون)محاسباتمنطقاحتمالاتتئوري پيچيدگيروان شناسي (1879- تاکنون)مهندسي کامپيوتر (1940- تاکنون)زبان‌ شناسي (1975- تاکنون)تاريخچه هوش مصنوعيپيدايش هوش مصنوعياشتياق زودهنگام، آرزوهاي بزرگ (1952-1969)مقداري واقعيت (1966-1974)سيستم‌هاي مبتني بر دانش: کليد قدرت؟ (1969-1979)روش‌هاي ضعيفMYCIN نسبت به DENDRAL دو تفاوت عمده داردAI به يک صنعت تبديل مي‌شود (1980-1988)بازگشت شبکه‌هاي عصبيفصل دوم: عامل‌هاي هوشمندعاملعامل نرم‌افزاريعوامل انسانيحس کردن: گوش، چشم، ديگر ارگان‌هااثرگذاري: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيکحس کردن: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمزاثرگذاري: موتورعامل‌ها چگونه بايد عمل کنند؟تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience)نگاشت ايده‌آل از دنباله‌هاي ادراکي به عملياتساختار عامل‌هاي هوشمندبرنامه‌هاي عاملتشابهات عامل‌هاي هوشمندچرا تنها به پاسخ‌ها نگاه نمي‌کنيمعامل‌هاي واکنشي سادهعامل‌هايي که اثرات دنيا را حفظ مي‌کنندعامل‌هاي هدف گراتفاوت عامل‌هاي واکنشي و هدف‌گراعامل‌هاي سودمندارتباط بين عامل و محيطخواص محيطقابل دسترسي در مقابل غير دسترسيقطعي در برابر غير قطعيپپيزوديک در مقابل غيراپيزوديکايستا در مقابل پوياگسسته در مقابل پيوستهسخت‌ترين حالت در بين حالات موجود براي محيطبرنامه‌هاي محيط فصل سوم: حل مسائل توسط جستجوعامل‌هاي حل مسئله مسائل تک حالته (Single-state)مسائل چند حالته (Multiple-state)مسائل احتمالي (Contingency)مسائل  اکتشافي (Exploration)دانش و انواع مسئلهدنياي مکش (جاروبرقي)مدل‌هاي مختلف براي مسئله جاروبرقيمسائل و راه‌حل‌هاي خوب تعريف شدهاندازه‌گيري کارايي حل مسئلهانتخاب حالات و عملياتانتزاعمسائل نمونهمسائل اسباب‌ بازيCryptarithmetic دنياي مکشمسئله کشيش‌ها و آدمخوارهامسائل دنياي واقعيمسيريابيمسائل فروشنده دوره گرد و تور طرح VISI هدايت رباتخط توليد خودکارجستجو براي راه‌حلتوليد دنباله‌هاي عملفرآيند گسترش حالتاصل جستجوريشه درخت جستجوگره‌هاي برگي درختساختارهاي داده براي درخت‌هاي جستجوتفاوت بين گره‌ها و حالت‌هااستراتژي جستجوجستجوي سطحيجستجوي با هزينه يکسانجستجوي عمقيجستجوي عمقي محدود شدهجستجوي عميق‌کننده تکراريجستجوي دوطرفهمقايسه استراتژي‌هاي جستجواجتناب از حالات تکراريسه راه براي حل مشکل حالات تکراري براي مقابله با افزايش مرتبه و سرريزي فشار کار کامپيوتر وجود داردجستجوي ارضاء محدوديت (Constraint Satisfaction Problem)محدوديت‌ها به گونه‌هاي مختلفي ظاهر مي‌شوندمحدوديت‌هاي يکتا محدوديت‌هاي دودويي محدوديت‌هاي مطلق محدوديت‌هاي اولويت‌دارفصل چهارم: روش‌ هاي جستجو آگاهانهجستجوي بهترينحداقل هزينه تخمين زده شده براي رسيدن به هدف: جستجوي حريصانهويژگي‌هاي جستجوي حريصانهحداقل‌سازي مجموع هزينه مسير: جستجوي کشف‌کنندگي قابل قبولجستجوي A*رفتار جستجوي A*نگاهي گذرا به اثبات کامل و بهينه بودن A*توابع کشف‌کنندهاثر صحت کشف‌کنندگي بر کاراييکشف‌کننده‌ها براي مسائل ارضا محدوديتما حداکثر از سه رنگ (قرمز، آبي، سبز) مي‌توانيم استفاده کنيمجستجوي SMA*SMA*  داراي خواص زير استالگوريتم‌هاي اصلاح تکرارياين الگوريتم‌ها به دو گره اصلي تقسيم مي‌شوند: الگوريتم‌هاي تپه‌نوردي (Hill-climbing)Simulated annealing کاربردها در مسائل ارضا محدوديتفصل پنجم: تئوري بازيبازي‌ها در نقش مسائل جستجودلايلي که محققين قديم، شطرنج را به‌عنوان موضوعي در AI برگزيدندپيچيدگي بازي‌هاعدم قطعيت تصميمات کامل در بازي‌هاي دونفرهيک بازي به طور رسمي مي‌تواند به عنوان نوعي از مسئله جستجو به همراه قسمت‌هاي زير تعريف شودالگوريتم
MINMAX به منظور تعيين استراتژي بهينه براي MAX طراحي شده است و از اين رو
مي‌توان بهترين حرکت را تصميم‌‌گيري کرد. الگوريتم شامل 5 مرحله است:توليد درخت کامل بازي، تمام راه تا مراحل پايانيدرخواست تابع سودمندي براي هر حالت پاياني به منظور بدست آوردن مقدارشاز سودمندي حالات پاياني به منظور تعيين سودمندي گره‌ها يک مرحله بالاتر دردرخت جستجو استفاده کنيد.بررسي مقادير را از گره‌هاي برگي تا ريشه، يک لايه در هر لحظه، ادامه دهيد.احتمالاً مقادير به بالاي درخت مي‌رسند، MAX حرکتي را انتخاب مي‌کند که به بالاترين مقدار منتهي مي‌شود.تصميمات ناقصالگوريتم ميني‌ماکس،  به دو راه تغيير يابدتابع ارزيابيچگونه به طور دقيق کيفيت را مي‌توان اندازه گرفت؟قطع جستجوهرس آلفا- بتاهرس درخت جستجودرخت جستجوي آلفا- بتامزاياي هرس آلفا- بتابازي‌هايي که شامل عنصر شانس هستندارزيابي موقعيت در بازي‌ها با گره‌هاي شانسپيچيدگيفصل ششم: عامل‌هايي که به طور منطقي استدلال مي‌‌کنندمعرفي طراحي پايه‌اي براي يک عامل مبتني بر دانشعامل مبتني بر دانش به موارد زير نياز دارد:چه چيزهايي را بداند؟وضعيت جاري دنيا؟چطور توسط ادراک به خواص ناديده دنيا رجوع کند؟چطور دنيا زمان را مي‌گشايد؟عامل به چيزي مي‌خواهد برسد؟فعاليت‌هايي که در شرايط مختلف انجام مي‌دهد چيست؟پايگاه دانشهر زمان که برنامه دانش صدا زده مي‌شود، دو عمل انجام مي‌شودبه پايگاه دانش گفته مي‌شود (TELL) که چه دريافت کرده است.از پايگاه دانش سؤال مي‌‌شود (ASK) که چه عملي بايد انجام شودمي‌توانيم يک عامل مبتني بر دانش را در سه سطح تعريف کنيمسطح
دانش knowledge level يا سطح epistemological که خلاصه‌ترين سطح است؛
مي‌توانيم عامل را توسط گفتن اين که عامل چه مي‌داند، تعريف ‌نماييمسطح منطقي logical level سطحي است که دانش به صورت جملات رمزگذاري مي‌شود.سطح
پياده سازي Implementation Level سطحي است که در معماري عامل اجرا مي‌شود و
بازنمايي‌هاي فيزيکي از جملات سطح منطقي، در اين سطح وجود دارددنياي WUMPUSبازنمايي، استدلال و منطقزبان بازنمايي دانش متوسط دو خاصيت تعريف مي‌شودتفاوت بين حقايق و بازنمايي‌هاي آن هااستلزامرويه استنتاج مي‌تواند يکي از دو عامل ذيل را انجام دهدبا داشتن پايگاه دانش KB مي‌تواند جملات تازه‌اي از a  توليد کند که مفهوم آن استلزام توسط KB باشد.يا با داشتن يک پايگاه دانش KB و جمله a ديگري، اين رويه مي‌تواند گزارش دهد که a توسط KB مستلزم شده است يا خيرکليد استنتاج صحيحبازنماييمزايا و معايب زبان طبيعيصدق‌پذيرياستنتاج در کامپيوترهامنطق گزاره‌اي: يک منطق بسيار سادهعلائم منطق گزاره‌اي:ثابت هاي منطقي (true, False) علائم گزاره‌اي: Q, Pرابط‌هايپرانتز ()تمام جملات توسط قرار دادن اين علائم با هم و با استفاده از قوانين زير، ساخته ‌مي‌شوند:ثابت هاي منطقي (true, False) خودشان جمله محسوب مي‌شوند.علامات گزاره‌اي نظير Q, P هر کدام به تنهايي يک جمله هستند. پرانتزهاي اطراف يک عبارت، آن عبارت را تبديل به يک جمله واحد مي‌سازند مثل (P ^ Q)يک جمله مي‌تواند توسط ترکيب جملات ساده‌تر با يکي از پنج رابط منطقي ايجاد مي‌شود.مدل‌ها Modelsقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌اييکنواييمشکل کند شدن رويه استنتاجفصل هفتم: منطق مرتبه اولمنطق گزاره‌اي منطق مرتبه اول First-Order_logic)اجزايي که در اين منطق وجود دارند:تعريف دقيق هر عنصر به صورت زير استسيمبول هاي ثابت (Constant Symbols)سيمبول هاي گزاره (Predicate Symbols)سيمبول هاي تابع (Function Symbols)ترم‌ها (Terms)جملات اتمي (Atomic sentences)جملات پيچيدهسورها (Quantifires)منطق مرتبه اول دو سور استاندارد داردسور عمومي (Universal Quantification)سور وجودي (Existential)سورهاي لانه‌اي (Nested Quantifiers)تساوي (Equality)سيمبول تساوي توسعه‌ها و تمايزات نگارشي1- منطق مرتبه بالاتر2-1 عبارات تابعي و گزاره‌اي با استفاده از عملگر λ2-2 سور يکتايي2-3 عملگر يکتايي 3- انواع علائماستفاده از منطق مرتبه اولدامنه Kinship اصل موضوعات، تعاريف و قضايادامنه مجموعه‌ها علائم خاص براي مجموعه‌ها، ليست‌ها و محاسباتطرح پرسش و گرفتن پاسخعامل‌هاي منطق براي دنياي Wumpusعامل واکنشي سادهمحدوديت‌هاي عامل‌هاي واکنشي ساده:وجود مسائلي که بايد به عامل از طريق بازنمايي دنيا فهمانده شود.عامل‌هاي واکنشي نمي‌توانند از حلقه‌هاي نامحدود اجتناب ورزند.بازنمايي تغيير در دنيامحاسبه موقعيتاستنتاج خواص پنهاني دنيادو نوع اصلي از قوانين همزمان وجود دارندقوانين Causalقوانين تشخيصي (Diagnostic rules)اولويت بين عملياتسيستم مقدار عملياتيبه سوي يک عامل هدف داراستنتاججستجوبرنامه‌ريزيفصل هشتم: استنتاج در منطق مرتبه اولقوانين استنتاج مربوط به سورهاقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌ايModus PonensAnd – EliminationAnd – IntroductionOr – IntroductionResolutionسه قانون استنتاجي جديد1- حذف سور عمومي (Universal Elimination)2- حذف سور وجودي3- (Existential Introduction)Modus Ponens تعميم يافتهفرم Canonicalيکسان‌سازي (Unificaiton)زنجيره‌سازي به جلو و عقب (Forward AND Backward Chaining):زنجيره‌سازي به جلو (forward chaining)زنجيره‌سازي به عقب (Backward Chaining)الگوريتم زنجيره‌سازي به جلوالگوريتم زنجيره‌سازي به عقبکامل بودن CompletenessResolution: يک رويه استنتاج کاملقانون استنتاج resolutionResolution‌تعميم يافته (ترکيبات فصلي)Resolution تعميم يافته (ترکيبات شرطي)فرم‌هاي Canonical براي resolutionتبديل به فرم نرمالرويه‌اي براي تبديل به فرم نرمال1) حذف ترکيب شرطي2) حذف 3) استاندارد کردن متغيرها4) انتقال سورها به سمت چپ5) Skolemize6) توزيع Λ بر ν 7) ترکيبات فصلي و عطفي لانه‌اي مسطح شده8) تبديل ترکيبات فصلي به ترکيب شرطيبرخورد با مسئله تساويدو روش براي انجام اين امر:1) بديهي نمودن تساوي به وسيله ذکر خواص آن2) استفاده از يک قانون استنتاج از يک قانون استنتاجاستراتژي‌هاي Resolution:Unit preference2) مجموعه Support3) Resolution‌ ورودي4) Subsumptionفصل نهم: برنامه‌ريزيتفاوت عامل برنامه‌ريزي با عامل حل مسئله در سه چيز استبازنمايي اهداف، حالات و عملياتيک عامل ساده برنامه‌ريزياز حل مسئله به برنامه‌ريزيعناصر اوليه يک حل مسئله مبتني بر جستجوبازنمايي عملياتبازنمايي حالاتبازنمايي اهدافبازنمايي برنامه‌هااولين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيدومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيسومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيفصل دهم: عدم قطعيتمسئله کيفيتبرخورد با دانش غيرقطعيعدم قطعيت و تصميمات عقلانيتئوري سودمنديطراحي براي يک عامل تصميم‌گيري نظري

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين دانلود کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين دانلود کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين ترجمه رامین رهنمون پاورپوینت کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين نکات کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين

 • تحقیق تمرين و آمادگي جسماني

  بررسی آمادگي جسماني,پایان نامه تربیت بدنی پیرام,پروژه آمادگي جسماني,تحقیق آمادگي جسماني,تحقیق تربیت بدنی آمادگي جسماني,تحقیق در مورد آمادگي جسماني,دانلود تحقیق آمادگي جسماني,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد آمادگي جسماني,مقاله آمادگي جسماني تحقیق تمرين و آمادگي جسماني رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق بررسی نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات

  پاورپوینت نقطه تجاري,پروژه در مورد رفع مشكلات صادرات,تحقیق آماده در مورد نقطه تجاري,تحقیق در مورد رفع مشكلات صادرات,تحقیق رفع مشكلات صادرات,دانلود تحقیق در مورد رفع مشكلات صادرات,رفع مشكلات صادرات,مقاله در مورد نقطه تجاري,نقش,نقطه تجاري تحقیق بررسی نقش نقطه تجاري در…

 • پاورپوینت درس پردازش زبان طبیعی از دستور زبان فارسی

  پاورپوینت درس پردازش زبان طبیعی,پایان نامه درس پردازش زبان طبیعی,جزوه درس پردازش زبان طبیعی,دانلود جزوه درس پردازش زبان طبیعی,دانلود کتاب درس پردازش زبان طبیعی,درس پردازش زبان طبیعی,کتاب درس پردازش زبان طبیعی دانلود پاورپوینت درس پردازش زبان طبیعی از دستور زبان…

 • تحقیق عشق از دیدگاه فلاسفه

  پایان نامه عشق از دیدگاه فلاسفه,تحقیق عشق از دید فلاسفه,تحقیق عشق از دیدگاه فلاسفه,تحقیق عشق از نظر فلاسفه,تحقیق عشق از نگاه فلاسفه,عشق از دید فلاسفه,عشق از دیدگاه فلاسفه,عشق از نظر فلاسفه,عشق از نگاه فلاسفه,مقاله عشق از دیدگاه فلاسفه دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت سکنجبین

  خواص سکنجبین عسلی,دستور شربت سکنجبین عالی,زمان مصرف سکنجبین,سکنجبین,طبع سکنجبین,طبیعت سکنجبین,طرز تهیه,طرز مصرف شربت سکنجبین,فواید سکنجبین پاورپوینت سکنجبین رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت سکنجبینقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 39بخشی از پاورپوینت:معرفیسکنجبین: معرب سک انگبین (کبیر)!!!سک آهن          آهن محلول در سرکه معرب سرکه…

 • پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی

  پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی مدیریت مالی بین المللی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت مالی بین المللی، در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبودجه بندی سرمایه بین المللیجزئیات یک پروژه بین المللیمثال بودجه…

 • تحقیق و پاورپوینت نقش مسجد و ائمه جماعات در دفاع مقدس

  ائمه جماعات,امام جماعت,امام جمعه,تحقیق,تحمیلی,جنگ,جنگ تحمیلی,جهاد,خرمشهر,دانلود,دانلود مقاله,دفاع مقدس,دفاع مقدس مسجد,مساجد,مسجد,مقاله,نقش مسجد دانلود تحقیق و پاورپوینت نقش مسجد و ائمه جماعات در دفاع مقدس دانلود فایل دانلود تحقیق و پاورپوینت با موضوع نقش مسجد و ائمه جماعات در دفاع مقدس،در قالب word و…

 • پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته

  انواع سازه های پیش ساخته فلزی,انواع سازه های فلزی پیش ساخته,پاورپوینت سازه های پیش ساخته فلزی,پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته,تحقیق سازه های پیش ساخته فلزی,تحقیق سازه های فلزی پیش ساخته,سازه های پیش ساخته فلزی,سازه های فلزی پیش ساخته دانلود…

 • تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی

  بهره وری کارکنان,بهره وری کارکنان pdf,سرمایه انسانی,سرمایه ساختاری,سرمایه فکری,سرمایه فکری doc,سرمایه فکری pdf,سرمایه فکری چیست,سرمایه فکری و ارزش شرکت,سرمایه فکری و بهره وری,سرمایه فکری و عملکرد,سرمایه فکری و مدیریت دانش,سرمایه مشتری دانلود تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره…

 • تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت در آیین دادرسی مدنی

  پایان نامه عقد وکالت,پایان نامه وکالت,پایان نامه وکالت بلاعزل,تحقیق در مورد وکالت,تحقیق درباره وکالت,تحقیق شغل وکالت,تحقیق وکالت,فلسفه وکالت,مقاله وکالت,مقاله وکالت بلاعزل,مقاله وکالت در حقوق ایران,موضوع پایان نامه وکالت,موضوع تحقیق وکالت دانلود تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت در آیین دادرسی…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد

  دانلود نقشه زمین لغزش های استان یزد,شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اسی زمین لغزش های استان یزد,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی استان یزد,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش…

 • تحقیق بررسی اندیشه‌ های شهید مدرس از نظر سیاست گذاری عمومی

  تحقیق بررسی اندیشه‌ های شهید مدرس از نظر سیاست گذاری عمومی اندیشه‌های شهید مدرس رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی اندیشه‌ های شهید مدرس از نظر سیاست گذاری عمومیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن…

 • جزوه آموزشی پرورش قارچ های دارویی (Medicinal Mushrooms)

  اسامس قارچ های دارویی,انواع قارچ های دارویی,پرورش سیخک جو,پرورش قارچ ارگوت,پرورش قارچ دارویی شیتاکه,پرورش قارچ دارویی گانودرما,پرورش قارچ های دارویی,تحقیق قارچ های دارویی,قیمت قارچ دارویی,لیست قارچ های دارویی ایران,مقاله قارچ های دارویی دانلود جزوه آموزشی پرورش قارچ های دارویی (Medicinal…

 • بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند

  الگوها و روش های آموزش مجازی,روشهای بکارگیری آموزش مجازی,مواد درسی در آموزش مجازی دانلود بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله…

 • جزوه معرفی کسب و کار خانگی موسسه تبلیغاتی

  جزوه راه اندازی موسسه تبلیغاتی,راه اندازی کسب و کار خانگی شرکت تبلیغاتی,راه اندازی موسسه تبلیغاتی,کارآفرینی موسسه تبلیغاتی,کسب درآمد از موسسه تبلیغاتی,کسب و کار خانگی شرکت تبلیغاتی,کسب و کار خانگی موسسه تبلیغاتی,کسب و کار موسسه تبلیغاتی جزوه معرفی کسب و کار…

 • پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر

  پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر نظریه واکنش های هیجانی ماورر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه واکنش های هیجانی ماورر،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه نقش آمادگی در رفتارفراگشتروش تقلیدی و نمایشییادگیری…

 • تحقیق كاربرد نقوش گبه و دست بافته‌ هاي‌ ايراني در دكوراسيون داخلي

  تحقیق در مورد گبه,تحقیق دکوراسیون داخلی,تحقیق گبه,تحقیق نقش گبه در دکوراسیون داخلی,تحقیق نقوش گبه,كاربرد دست بافته‌ هاي‌ايراني در دكوراسيون داخلي,كاربرد نقوش گبه در دكوراسيون داخلي,کاربرد گبه,گبه در دکوراسیون داخلی,مقاله با موضوع گبه دانلود تحقیق كاربرد نقوش گبه و دست بافته‌…

 • قرارداد اجاره مغازه تجاری نانوایی

  قرارداد اجاره مغازه تجاری نانوایی قرارداد اجاره مغازه نانوایی pdf رفتن به سایت اصلی فایل قرارداد اجاره مغازه تجاری نانواییقرارداد حرفه ای اجاره یک باب نانوایی بین مالک و شاطر با فرمت ورد (WORD) و کاملا قابل ویرایش و تغییر…

 • تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب جهت اجراي سيستم ERP

  پاورپوینت سيستم ERP,پروژه آماده در مورد سيستم ERP,تحقیق آماده در مورد سيستم ERP,تحقیق در موردسيستم ERP,تحقیق سيستم ERP,دانلود تحقیق در مورد سيستم ERP,دانلود تحقیق سيستم ERP,دانلود مقاله سيستم ERP,سيستم ERP تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب جهت اجراي سيستم ERP…

 • پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم

  آلیاژ کبالت کرم,پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم,پاورپوینت آماده مهندسی مواد آلیاژ کبالت کرم,تحقیق آلیاژ کبالت کرم,دانلود پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم,دانلود پاورپوینت در مورد آلیاژ کبالت کرم,دانلود تحقیق آلیاژ ک,دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم پاورپوینت آلیاژ کبالت کرم رفتن به سایت…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع فرآیند اجتماعی کردن

  پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت…

 • پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید

  اندازه گیری میزان ید موجود در نمک,پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید,فرم ارزیابی میزان ید و سایر ویژگیها در نمکهای خوراکی,وظیفه بازرسین بهداشت محیط جهت کنترل مراکز عرضه,وظیفه تولید کننده نمک در خصوص پایش پاورپوینت پایش برنامه میزان…

 • پاورپوینت راهنمای ساخت وبلاگ

  آموزش ایجاد وبلاگ,آموزش ساخت وبلاگ,ایجاد وبلاگ,ایجاد وبلاگ در پرشین بلاگ,ایجاد وبلاگ در گوگل,تحقیق ساخت وبلاگ,ساخت وبلاگ,ساخت وبلاگ جدید,ساخت وبلاگ حرفه ای,ساخت وبلاگ در میهن بلاگ,مقاله ساخت وبلاگ,یادگیری ساخت وبلاگ دانلود پاورپوینت راهنمای ساخت وبلاگ دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • راهنمای تعمیر و نگهداری خودروهای دوگانه سوز CNG

  راهنمای تعمیر و نگهداری خودروهای دوگانه سوز CNG آموزش تعمیر و سرویس خودروهای دوگانه سوز CNG رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:راهنمای تعمیر و نگهداری خودروهای دوگانه سوز CNGقالب بندی: فایل PDFتعداد صفحات: 68بخشی از متن تحقیق:راهنمای تعمیر خودروی خودروهای…

 • پاورپوینت سیستم های هزینه یابی

  سیستم هزینه یابی,سیستم هزینه یابی استاندارد,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف,سیستم هزینه یابی تاریخی,سیستم هزینه یابی سفارش کار,سیستم هزینه یابی سنتی,سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد,سیستم هزینه یابی مرحله ای پاورپوینت سیستم های هزینه یابی رفتن…

 • پلان معماري اتوكد طرح 20

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 20 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 20 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • تحقیق مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

  پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS,سوئیچ MPLS,سوئیچ شبکه,سوئیچ شبکه چیست,سوئیچ های MPLS,فناوری MPLS,فناوری شبکه,فناوری شبکه های کامپیوتری,فناوری شبکه های گسترده,مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS دانلود تحقیق مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای…

 • تحقیق حقوق و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها

  بررسی روابط اجتماعي,پایان نامه حقوق پیرامون روابط,پروژه روابط اجتماعي,تحقیق حقو ق روابط اجتماعي,تحقیق در مورد روابط اجتماعي,تحقیق روابط اجتماعي,دانلود تحقیق حقوق در مورد روابط اجتماعي,دانلود تحقیق روابط اجتماعي,مقاله روابط اجتماعي دانلود تحقیق حقوق و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها دانلود…

 • تحقیق تاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه

  پروژه تاريخ مشهد از پيدايش تا آ,تاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه,تحقیق در مورد تاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه,دانلود تحقیق تاريخ مشهد از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه,دانلود رایگان تحقیق تاريخ مشهد از پيدايش تا…

 • پاورپوینت معرفي كلي احشائ شكم

  پاورپوینت معرفي كلي احشائ شكم,دانلود معرفي كلي احشائ شكم,معرفي كلي احشائ شكم,مقاله معرفي كلي احشائ شكم پاورپوینت معرفي كلي احشائ شكم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع معرفي كلي احشائ شكم،در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Abdominal…